Charakteristika a struktura zařízení

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168
Požárnická 168 Kostomlaty pod Milešovkou 417 54
Telefon: 417 871 089
E-mail: karbanova@vuddskostomlaty.czkostomlaty@vuddskostomlaty.cz
Web: www.vuddskostomlaty.cz

ID datové schránky: 7sf8kma

Zařízení má identifikační číslo: 61515442
Identifikátor právnické osoby: 600 029 441
Zařízení je zřízeno MŠMT Praha. Ve své činnosti se řídí platnými právními předpisy a předpisy MŠMT.

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

Základní škola – kapacita 37 žáků

místo poskytovaného vzdělávání:
Požárnická 168, Kostomlaty pod Milešovkou
Obor vzdělání podle Rámcového vzdělávacího programu: ŠVP
79-01-C/01 Základní škola

Střední škola – kapacita 30 žáků

místo poskytovaného vzdělávání:

Požárnická 168, Kostomlaty pod Milešovkou

Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: ŠVP
RVP 65-51-E/02 Práce ve stravování kapacita 30
RVP 69-54-E/01 Provozní služby kapacita 30

Dětský domov se školou – kapacita 32 lůžek

místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Požárnická 168, Kostomlaty pod Milešovkou

Výchovný ústav – kapacita 16 lůžek

místo poskytovaných školských služeb:
Požárnická 168, Kostomlaty pod Milešovkou

Školní jídelna – kapacita 80 stravovaných

místo poskytovaných školských služeb:
Požárnická 168, Kostomlaty pod Milešovkou

Středisko výchovné péče

místo poskytovaných školských služeb:

Požárnická 168, Kostomlaty pod Milešovkou